aktyvas

aktyvas
aktỹvas dkt. Profsą́jungos, pártijos, studeñtų, bažnýčios aktỹvas.

.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • aktyvas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veikliausia klasės, mokyklos bendruomenės, organizacijos grupė, sudaranti jos branduolį. Aktyvas turi vadovą ir už atskiras sritis atsakingus asmenis. Aktyvo nariai atsiskaito bendruomenei už savo veiklą.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • aktyvas — 1 aktỹvas sm. col. (2) veikliausi kurios nors organizacijos (partijos, profsąjungos, įstaigos) nariai: Politiniai skyriai suspėjo atlikti didelį darbą, ugdydami kolektyvinių ūkių aktyvą (sov.) rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aktyvas — 2 aktỹvas sm. (2) DŽ įmonės balanso dalis, kurioje parodomos visos materialinės vertybės (pinigai, prekės), skolos ir kt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kampanija — 1 kampãnija sf. (1) TrpŽ 1. karinis veikimas prieš ką nors, žygis. 2. darbas, dirbamas kuriam nors visuomeniniam politiniam ar gamybiniam uždaviniui įvykdyti: Rinkimų kampanija sp. Būsimieji liaudies teismų rinkimai – svarbi politinė kampanija… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • redakcinis — redãkcinis, ė adj. (1) susijęs su redakcija, su redagavimu: Redãkcinė komisija DŽ. Redakcinis aktyvas sp. Redãkcinis straipsnis NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suburti — 2 subùrti, sùburia, subūrė 1. tr. sutelkti į būrį, į bendrystę: Greitu laiku buvo suburtas aktyvas sp. Gerumu subūrė, piktumu išvaikė KrvP(Žr). | Žiūrėk, ir jie suburs (sutaisys) vestuves LTR(Ds). suburtaĩ adv.: Lenkų liaudis gyveno nesuburtai …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”